ULASAN
You are here: Home / Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah

Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah

 

LazisMU PDM Karanganyar

 

LAZISMU bertugas membantu Pimpinan Persyarikatan dalam penerimaan, penampungan dan penyaluran dana dari zakat, infaq dan shadaqah dari masyarakat Islam dan warga Muhammadiyah.

Comments are closed.